Sunday, January 22, 2017
[gtranslate]
Kuɓɓirle jooɗiiɗe jonde hoore maaje e kawte ummaatoore fu noddaama dow wamba ɓaawo taskaramji ngomnati lesdi Naajeeriya ɗi sembiɗinki jokke soja’en dow nasaraaku ngu ɓe heɓata nder tayre woyla walaadu fuuna lesdi Naajeeriya. Kubaruwol ngol wurtinaama on haa haala ka...
Ngomnati lesdi Sin malla Chaina andini dow loowan ceede dalaaji Ameerika biliyonji cappande nayi nder kilantaaku harkaaji nebbam peeturuljam nder lesdi Naajeeriya. Ministaajo yaasi lesdiiku ledi Sin Mr. Wang Yi on suuditikaa baawo giidal ngal o waadi bee ministaajo yaasi...
Ngomnati lesdi Naajeeriya andini dow do wambi baawo ngootimmaku lesdi Chaina. Lesdi Naajeeriya andini dow ndi lorata ndi larda lesdi Taiwan dow lesdi marndi ndimu seeni wuttudu nder lesdi Sina. Lesdi Naajeeriya hoos jabru de den mder laabi sattinki soobiraaku e...
Guski ngomnaajo jihawol Niger boymaajo Alhaji Abdullahi Kure uwaama handee alarba ha Mina laamorde jiha kan. Kure maynaama on myande alat jeweetatabre lewru nduu nde o yaano tefuki nyawdiigu ton lesdi Jamani. Imam jo juulirde mawnde nde Minna Sheikh Isa fari...
Darektaajo hukuuma demal e faal yeeso labbaaje mo lesdi Naajeeriya kakkilanando jihawol Edo Mr. Wellington Omoragbon andini dow ngomnati lesdi Naajeeriya fuddi kuude nyibol luumo liddi haa labbaare Illushi nder hukuuma pamara ka Esan fombina fuuna nder jihawol Edo. O...
Ardiido lesdi Naajeeriya Mohammadu Buhari foofi ngomnati bee ummatoore jihawol Niger foofo ngomnaajo jiha kan boymaajo Injiniya Abdulkadir Kure. Non ardiido Buhari foofi kore ngomnaajo on bacci e yalji maako e lenyol Nupe fuu bee cooyol ngol biddo keydo. Ardiido on...

Welcome to WordPress. This is your first post. Edit or delete it, then start blogging!
- Advertisement -