Ardiido bankiiru wallitooru  taskaramji faal yeeso nder lesde Afrika AFDB Dr. Akinwumi Adesina andini dow bankiiru ndun hautan huwda bee ngomnati jihawol Sokkoto nder wayla waladu hirna lesdi Najeeriya ngam tigguki kompaniwa nga wallata jahargal ndemri heba feesina nyamunda nder giifa wayla wolaadu hirna lesdi Najeeriya.

Mo besdi wiiki, bankiiru ndun lartan boote huwduki be ngomnati jihawol sokkoto ngam wadki ledde be baate de nyaundata nyawuuji wello tampinoowu njamu bacii mere mere,ngu owii latti waajibu hoosa jabruude keyed nagm fadduki njamu bacci din.

Adesina labbini ka on nder ngilla ka o yaarani ngomnaajo jihawol Sokkota, Aminu Waziri Tambuwal, mo wii bankiiru ndun efti anniya mussamman  ka huwduki be ngomnati jihawol Sokkota be jihaaji gondi nder giifa woyla wolaadu hirna Najeeriya, laaruki duudal barkaji ndemri, ka’e barkanteeje e kubbirle saawii nder maaje waagude nder tayre nden.

O wii, aran’ni be lornan hakkilo yago demri  hottollo ngam ummitina kamfaaniiji sanyordi nder giifa kan. Ardiido bankiiru ndun noddi ngomnaajo jihawol Sokkoto habda fooda hakkilooji  jihaaji keddiraadi Sokkoto ngan hawta hoore her faol yeso anniya kan, non fahin mo tefi gomnaajo on  fooda hakkilo sukaabe wamba baawo taskaramji bankiiru ndun.

Haragare, ngomnajo jihawol Sokoto mani tiinaare ardiido bankiiru ndun bee wallinde nde ndu wallata taskaramji faol yeso nder lesdi Najeeriya be  Afrika fuu.

Nazif/Gurin

 

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY