Naajeeriya

Afirka

Ardiiɗo Afirks fombinaari waɗi rigista laatuki wakiliijo MP, O wolwi haala...

Ardiiɗo lesdi Afirka fombinaari keso maggowo laamu balɗe ɗee Cyril Ramaphosa wolwi haala yaake ngomnatiwa nga O tiggata ɓaawo nde O waɗi rijista laatruki...

Golloobe haa riftorde piirooje Lesdi Kenye tikke

Tikkere gollev waddi fitnaaji haa riftorde piirooje nde Lesdi Kenya binbiire hannde, rahootooji sappi’e wiiki ilile riftorde piirooje den do holli piirooje heban gannudi goddi.

Ardiido Lesdi Cameroon Paul Biya, taski wolduki bee saata gidkuén.

Ardiido Lesdi Cameroon Paul Biya wi taski wolduki bee yumminoobe fitnaaji haa bakkeeje den ngam tabitinki jam haa Lesdi ndin. Biya suditi...

Dariido tefre cubi Ardongal haa Lesdi Congo sali yerdol fabbitinki Cubi.

Dariido tefre cubi Ardungal Lesdi Congo, Martin Fayulu wi yerdata bee fabbitinki cubi di taskani no wadeeki 23 Lewru December. Lamuka mo...

Diane Rwigara ‘e daadiraawo maako hebi nasaraaku kiita-Ruwanda.

Hukuuma hakkilnta shaanu naatinol gullaali Lesdi Ruwanda wi wullitan dow ko laarani kiita, Diane Rwigara enanta daadiraawo maako Adeline Rwigara. Kubaruuji...

Lesdi America Omdi ciimaaru mabbe haa Congo. DRC.

Lesdi America wi Omdi ciimaaru mabbe ha galluuure Kinshasa, laamorde Lesdi Congo, DRC. Omduki ciimaaru ndun wari on bawti ‘’rahootooji di 25 Lewru September; sappi...

Egypt, Ethiopia wadan giidal ngam haala mbeela Nile.

Lesdi misra wi wadan giidal bee Lesdi Habasiiniya nder Asaweeje 2 garooji dow ko laarani mbeela Nile dum Lesdi misra wi ndiyam dam do...

Lesdi Zimbabwe taskani sorrol piirooje Asama Lesdi ndin.

Ngomnati Lesdi Zimbabwe surgi soodoobe Luumo jarfu ngam yoba nyaamaande dow ko laarani piirawal Asama ngal Lesdi ndin. Golle piirooje Asama ngal Air Zimbabwe, wi...

Pijirle

Ardiiɗo Buhari indi daldal pijirle Abuja Moshood Abiola

Ardiiɗo lesdi Naajeeriya Muhammadu Buhari indi daldal pijirle lesdi wonde Abuja laamorde lesdi Naajeeriya, daldal pijirle Chief Moshood Abiola, heɓuɗo nasaraaku wattam cuɓi ardungal...

Duuniyaaru